Funkce

Základní funkce:

browsers

 • webová platforma dostupná odkudkoliv
  • přístup z PC, NB, tabletu i telefonu
  • dostupnost odkudkoliv, kde máte možnost připojení k internetu
  • funkční v běžném prohlížeči, nepotřebujete instalovat žádnou aplikaci

SSL

 • šifrování veškerého přenosu a možnost omezení přístupu dle IP adres
  • veškerý přenos je šifrován pomocí SSL
  • můžete omezit přístup do aplikace na Vámi zadané IP adresy (například pouze Vaše kanceláře a domácí pracoviště)
 • možnost současné práce nad stejnými daty (více uživatelů zároveň na stejné tabulce)
  • Vaši spolupracovníci nemusejí čekat než s danou tabulkou přestane pracovat někdo jiný a mohou v ní pracovat též

check

 • přesné nastavení typů v jednotlivých sloupcích a automatická kontrola vstupních dat
  • data zadávaná do tabulky jsou ověřována, zdali odpovídají požadovanému formátu, pokud ne, je uživatel upozorněn a není mu umožněno je uložit

file

 • možnost vkládání souborů, obrázků, definovaných dat prostřednictvím selectboxu a další
  • široká škála vstupních metod pro data (číslo celé, desetinné, datum z kalendáře, checkbox, selectbox, soubor, obrázek, funkce, text, …)
  • velikost 1 vloženého souboru či obrázku do tabulky až 50MB

access

 • detailní nastavení práv na jednotlivé tabulky i sloupce pro jednotlivé uživatele
  • uživatelům můžete nastavit globální práva pro čtení, čtení a zapisování nových či čtení a zápis
  • každé tabulce navíc můžete mimo to nastavit práva pro skupinu uživatelů pro čtení, čtení a zapisování nových či čtení a zápis
  • každý sloupec v tabulce navíc můžete určitým skupinám uživatelů skrýt (například všichni mimo mzdové účetní neuvidí v tabulce zaměstnanců plat)

search_24

 • rozšířené možnosti vyhledávání, řazení a ukládání filtrů i pro ostatní uživatele z Vaší firmy
  • filtry můžete ukládat tak, aby je mohl použít i Váš kolega a mohli jste si vyfiltrovat jednoduše stejná data

print_excel

 • možnost tisku, importu a exportu dat např. do Excelu

trash

 • virtuální koš – smazané položky jsou po dobu 30 dní v koši
  • z koše je můžete kdykoliv jednoduše obnovit

clock_32

 • evidují se změny u jednotlivých záznamů – kdo, kdy změnu provedl
  • podle těchto změn můžete i vyhledávat, zjistíte tak například, kdo nejvíce tabulku využívá
 • provázanost tabulek, definování podtabulek (například pod tabulkou zákazníci nadefinovaná tabulka zakázky)
 • hostované SaaS řešení s dostupností 99,9%
  • denní zálohování na 2 nezávislé lokace
  • nemusíte provozovat a starat se o vlastní server
  • data si kdykoliv můžete vyexportovat viz. export do Excelu